Tukiasuminen

Tukiasuminen on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka piiriin voi päästä oman kunnan sosiaalitoimen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Tukiasumisen palvelua voi saada omaan asuntoon tai Loiston välivuokraamaan asuntoon omassa kotikunnassa riippuen siitä, miten oman kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa asiasta on sovittu.

Tuetussa asumisessa arjen tukea ja ohjausta saa Loiston työntekijöiltä viikoittain tai kuukausittain riippuen jokaisen yksilöllisistä tarpeista, jotka on arvioitu yhdessä kotikunnan sosiaalipalveluiden kanssa. Arjen haasteet voivat liittyä mm. asiointiin, kodinhoitoon, itsestä huolehtimiseen ja talouden hoitoon. Tukiasukkaalle nimetään Loiston omatyöntekijä, jonka kanssa saa suunnitella omia tavoitteitaan sekä keinoja niiden toteuttamiseksi.