Palveluasuminen

Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, jonka piiriin voi päästä oman kunnan sosiaalitoimen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Asumisyksikkö Loistossa on 29 palveluasumisen paikkaa. Jokaisella palveluasukkaalla on oma vuokra-asunto rivitalossa tai pienkerrostalossa Lokalahdella. Yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sijaitsevat osoitteessa Kivistöntie 10. Rivitalot ovat muutaman sadan metrin päässä yhteistiloista ja pienkerrostalo kilometrin päässä vanhan luomumyllyn yhteydessä.

Palveluasumisessa arjen tukea ja ohjausta saa Loiston henkilökunnalta päivittäin klo 7.00 – 23.00 ja yöaikaan henkilökunnan tavoittaa puhelimitse. Jokainen asukas saa pian Loistoon muuttamisen jälkeen nimetyn omatyöntekijän, jonka kanssa saa suunnitella omien tarpeiden mukaista kuntoutumista, miettiä yhdessä omia voimavaroja, haasteita ja tavoitteita.

Kuntoutumisen suunnitteluun osallistuu tarpeen mukana eri ammattiryhmien edustajia jokaisen omista verkostoista sekä Loiston moniammatillisesta työryhmästä, johon kuuluu mm. lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Jokaisen omaan suunnitelmaan sisällytetään omien tavoitteiden ja voimavarojen mukaista päivä- tai työtoimintaa sekä vapaa-ajan virkistystoimintaa. Kuntouttava työtoiminta sekä vammaisten työtoiminta ovat myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, joihin tarvitaan erikseen maksusitoumus oman kotikunnan sosiaalipalveluista. Asumisyksikön palveluasumiseen sisältyy päivä-, retki- ja ahkeruustyötoimintaa henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi.