Palveluasuminen

Loiston mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden asiakkaaksi ohjaudutaan oman kotikunnan sosiaalitoimessa tehdyn palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Kotikunnan sosiaalitoimesta tulee olla myönnettynä maksusitoumus palvelu- ja tukiasumiseen ennen muuttoa Loistoon.